Project Description

Pianosa

Het eiland Pianosa is één van de zeven eilanden van de Toscaanse archipel. Het onderscheidt zich van de andere eilanden door de rotsachtige natuur en door het vrijwel volledig ontbreken van verlichting. In de oudheid had het eiland de naam ‘Planasia’ komende van de vlakke natuur (pianeggiante), totdat het in de moderne tijd haar huidige naam kreeg.
Het eiland is al bewoond sinds de prehistorie en werd vervolgens bewoond door de Romeinen. Daterend uit deze periode is een vroegchristelijke ondergrondse begraafplaats van aanzienlijke omvang bewaard gebleven. Hier worden nog steeds opgravingen verricht door de Pauselijke Commissie voor Gewijde Archeologie. Er zijn ongeveer 700 graven uit die tijd bekend, waarvan er volgens de experts nog velen onderzocht moeten worden.

Van groot belang is de Romeinse villa, gebouwd tussen de 6-7 eeuw na Christus, toegewezen aan de neef van keizer Augustus, Agrippa Postume. Aangenomen wordt dat deze villa voor hem is gebouwd om zijn ballingschap uit te zitten. De villa is gedeeltelijk bewaard gebleven en staat bekend als de ‘ Villa van Agrippa ” of in de volksmond “Bagni di Agrippa”. Door de meeste mensen wordt het gezien als een kostbare schat door de architecturale en historische waarde. Een extra charme van deze villa is de plek waar het gebouwd is, aan de oostkust van het eiland, direct aan zee.
In de Middeleeuwen werd er om het eiland gestreden door de twee maritieme republieken, Pisa en Genua. Na diverse overwinningen van beide partijen werd het eiland verlaten en pas in 1858 weer gebruikt als strafkolonie. Slechts sinds een paar jaar is het weer vrij toegankelijk voor het toerisme.

De opvallende zeebodem en de ongerepte natuur van het Nationaal Park van de Toscaanse archipel, bieden aan de bezoekers een fascinerende kijk op deze prachtige plek.

 

Lees meer