REGLEMENT CAMPING VILLAGE ROCCHETTE

Bij aankomst zijn de gasten verplicht zich te melden bij de receptie en zich in te checken. Het is verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

Vegetatie

De vegetatie binnen de camping moet worden beschouwd als natuurlijk erfgoed. Wij vragen u daarom om het absoluut niet, op geen enkele manier te beschadigen, bijvoorbeeld door het ophangen van objecten zoals hangmatten, waslijnen of andere objecten. Het bevoegd personeel zal onmiddellijk verzoeken het object te verwijderen en zal vervolgens controleren op de aanwezigheid van eventuele schade die ter compesatie in rekening wordt gebracht aan de verantwoordelijken.

Stilte

De gasten wordt gevraagd om de stilte tijdens die aangegeven uren te respecteren. Vanaf 14.00-16.00 uur en vanaf 23.00 tot 08:00 uur, dit voor een goed en vreedzaam samenleven. Aan de gasten wordt gevraagd om het reglement en de clausule te volgen en te respecteren zowel binnen het vakantiedorp, als op het campeerterrein.

Vuur

Gezien de grote hoeveelheid vegetatie die aanwezig is op het terrein en in de omgeving, is het absoluut verboden om vuur of barbecues aan te steken en sigaretten of lucifers op de grond te gooien. Dit kan alleen in de daarvoor bestemde containers om ervoor te zorgen dat ze goed gedoofd zijn. Deze containers zijn ervoor om alle mogelijke risico’s op brand te verminderen en om het personeel te helpen om alle ruimtes waar u uw vakantie doorbrengt schoon en netjes te houden. In geval van brand, worden de gasten gevraagd om onmiddellijk de directie of het personeel te waarschuwen als deze in de directe omgeving aanwezig zijn.

Het autoverkeer, motorfietsen en fietsen

Alle voertuigen die in onze parken zullen passeren, zonder onderscheid te maken tussen auto’s en motorfietsen, zijn verplicht om stapvoets te rijden.

Het is verboden te circuleren met fietsen binnen dienstverleningsgebieden, zoals het zwembad, restaurant, bar en winkelgebied, het is wel toegestaan op de parkeerplaats en op de camping. Het is absoluut verboden om het vakantiedorp met de fiets door te steken, de gasten worden gevraagd om de speciale rijstroken aan de buitenkanten van het park te gebruiken om toegang te krijgen tot de camping. Auto’s en motoren moeten worden geparkeerd in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. De vignette, afgegeven door de receptie tijdens het inchecken, moet duidelijk zichtbaar zijn. Bij het ontbreken van dit vignette, zal het voertuig als ‘illegaal geparkeed’ worden gezien waarna er het dagtarief van 10 euro betaald zal moeten worden. Auto’s zijn niet toegestaan om stil te staan op de camping. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal er een boete volgen van 50 euro. Campers, tijdens het midden- en hoogseizoen (juni tot half september),mogen zich niet verplaatsen van de plaats die bij aankomst is toegewezen, tenzij anders overeengekomen met het management.

De magnetische kaart, toegewezen bij aankomst, moet met respect behandeld worden, bij beschadiging of verlies zal een vergoeding in rekening worden gebracht van €10,00 per kaart.

Het laden  en lossen van  bagage wordt uitgevoerd met behulp van de trolleys die door de Camping Village Rocchette ter beschikking worden gesteld; de gasten wordt gevraagd om de wagens op hun plaats terug te brengen na gebruik, zodat ze ten alle tijden ter beschikking staan voor iedereen.

Afval
De speciale containers voor afval / vuilnis zijn geplaatst langs de centrale weg die het campeerterrein  van het vakantiedorp  scheidt en langs de straten gelegen aan het vakantiedorp, met het oog op de mogelijkheid om alle gasten in alle vrijheid  gebruik ervan te kunnen laten maken. Binnen het dorp staan kleine containers verspreid die bestemd zijn voor het exclusieve gebruik van papier inzameling, kleine plastic voorwerpen, blikjes ed. De gasten worden gevraagd om het afval niet buiten deze containers weg te gooien, maar om de juiste afvalbakken, geplaatst in de straten in de omtrek van het complex, te gebruiken.

Huisdieren
Hondenbezitters zijn verplicht ten alle tijden de dieren aangelijnd te hebben en altijd de uitwerpselen te verzamelen, zowel buiten als binnen de structuur. Honden zijn niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimtes, zoals het restaurant, bar, zwembad, badkamers, commerciële ruimtes, daarom vragen we onze hondenbezitters nauwgezet dit reglement te  bestuderen. Honden mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten, maar moeten altijd onder begeleiding van hun eigenaars zijn om andere gasten niet te storen, ter bevordering  van de rust.
Huisdieren zijn alleen toegestaan op de camping, voor de gasten met hun eigen camper, eigen caravan of tent, in de stacaravans (mobilhomes) en Lodge tenten; ze zijn niet toegestaan in de huurwoningen en zoals bungalows die eigendom zijn van de Camping Village.

Zwembad

Het is ten strengste verboden te zwemmen in het zwembad buiten de geplande tijden, wij raden dan ook de gasten aan om de verordening,  geplaatst in de ruimte aan de rand van het zwembad te inspecteren. De ligstoelen kosten € 2,00 per bed. Kinderen die gebruik willen maken van het zwembad moeten altijd zwemkleding dragen.

Speeltuin

De speeltuin is geschikt  voor kinderen in de leeftijd tot max 12 jaar. De aanwezigheid van volwassenen is functioneel en onontbeerlijk voor het toezicht dat gehouden moet worden op de kinderen.

Elektriciteit voor kampeerders
De elektrische aansluiting is alleen toegestaan met aan CEE norm goedgekeurde rubberen kabel en zal op de grond worden geplaatst zonder dat deze belangrijkste wegen hoeft over te steken. De kabel mag niet langer zijn dan 25 meter en moet uit een stuk bestaan. De elektrische stroom is 220V en 3A. Het gebruik van  haardrogers, strijkijzers en andere apparaten met een hoog energieverbruik, is daarom verboden aangezien deze stroomonderbrekingen veroorzaken.  De gasten worden vriendelijk verzocht om de aangewezen stopcontacten te gebruiken binnen het toiletgebouw.

Water
De gasten wordt gevraagd om het milieu te respecteren, mede door het bewust gebruik van water en het vermijden van onnodige verspilling.

Daggasten
Daggasten zijn toegestaan naar goeddunken van het management tijdens de openingstijden van de receptie voor het reguliere dagtarief. Gasten zijn niet toegestaan in de huurwoningen in het geval dat de maximale bezetting per eenheid is al bereikt. Club Card is verplicht: van eind mei tot begin september voor  € 6,00 per dag voor op de camping, geldig voor maximaal 4 personen, € 7,00 per dag tot 5/6 personen – € 40,00 per week voor elke Bungalow A / B-CaravanBASIC, € 50,00 per week voor elke bungalow C / D, CaravanPLUS, Stacaravan, Lodgetent.

Verantwoordelijkheid
Camping Village wordt bewaakt, maar de directie onttrekt zich van elke aansprakelijkheid met betrekking tot sommen geld of items die behoren tot de gasten.

Gehuurde accomodaties

De overhandiging van de sleutels voor de geboekte accommodatie zal zijn tussen 16.00-19.00: na de check-in, zullen de gasten naar hun accommodatie worden begeleid door het personeel. Als u vroeg aankomt (voor 16.00 uur), kunt u na voltooiing van de check-in, genieten van de faciliteiten van de Camping Village Rocchette in afwachting van de overhandiging van de sleutel van de accommodatie.
Het overdragen van een borg van € 150.00 in contanten (of creditcardnummer ter garantie) zal gevraagd worden bij de check-in; bij vertrek voert het personeel een controle uit op de staat van de accommodatie, als alles in orde is, zal de borg volledig worden terugbetaald.

Het schoonmaken van de keuken, die niet in de eindschoonmaak zit inbegrepen, zal moeten worden uitgevoerd door de gast: het niet naleven hiervan zal resulteren in een boete van € 50.00, die zal worden afgetrokken van de borg gegeven bij aankomst, of ten laste van de creditcard verstrekt als garantie.
De gasten worden verzocht om binnen 24 uur na aankomst het personeel van de receptie te informeren over aangetroffen schade aan de woning of ontbrekende items.

Bij aankomst zal het totale bedrag van de vakantie worden gevraagd.
Het is verboden te roken in de accommodaties, we hopen op uw medewerking om geen sigarettenpeuken op de grond gooien. Het is ook verboden het interieur van binnen de accomodatie naar buiten te brengen; tv’s mogen in verband met de veiligheid niet worden verplaats van de speciale steunen.

Reserveringen
De reservering is persoonlijk, niet overdraagbaar en is een vrij contract tussen de partijen.

Annuleringsvoorwaarden

Een annulering van een reservering moet per brief gebeuren. Dit kan via e-mail of via de post, waarbij de poststempel rechtsgeldig is. 100% betaling van het totale verblijf bij niet op komen dagen (no-show).

100% betaling van het totale verblijf: bij annulering binnen 7 dagen voor aankomstdatum. 30% betaling van het totale verblijf: bij annulering 30 dagen voor aankomst. 15% Annuleringskosten van het totale verblijf: bij annulering 60 dagen voor aankomst. 2% annuleringskosten op het totale verblijf bij annulering 90 dagen voor aankomst.

Er wordt geen reductie verstrekt in geval van aankomst die niet in overeenstemming is met de reservering of in het geval van een vroegtijdig vertrek met betrekking tot de boeking.

In geval van annulering volgens de reglementen, zal de aanbetaling worden teruggestort vanaf 30 november van het lopende jaar. In geval van late aankomst, zal de plaats / accommodatie beschikbaar zijn tot de dag na de boeking en worden bewaard tot 13.00 uur. Na deze tijd, zal de klant worden beschouwd als niet op komen dagen na verschillende pogingen tot communicatie via telefoon, fax, e-mail of telegraaf. Minderjarigen worden niet toegelaten, tenzij vergezeld door een volwassene voor de totale duur van het verblijf.

De boeking is bindend voor de geboekte periode. In het geval dat de klant voor het einde van de overeengekomen periode vertrekt, zal toch het volledige bedrag moeten worden betaald.

Voor degene die voor een lange periode verblijven wordt verzocht om voor het einde van de maand de aanwezigheid door te geven aan de receptie, anders worden alle dagen gewoon in rekening gebracht.

De minimale huurperiode van half juni tot half september is 7 nachten lopende van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders schriftelijk bevestigd door ons boekingskantoor. De gehele betaling moet bij aankomst worden uitgevoerd door middel van creditcard betaling (diners worden niet geaccepteerd) via pin of contant (voor bedragen onder de € 2.999,00), cheques worden niet geaccepteerd.

In het voor-en naseizoen kunnen sommige faciliteiten buiten gebruik zijn genomen of verminderd zijn, hierbij wordt gekeken naar het aantal aanwezige bezoekers.

De Tessera Club  of club Card
De Club Card is verplicht van eind mei tot begin september voor  € 6.00 per dag voor de camping, geldig voor maximaal 4 personen, € 7.00 per dag voor  5/6 personen – € 40.00 per week voor elke Bungalow A/B,Mini Lodgetent, € 50.00 per week voor elke bungalow C/D, caravan, Stacaravan, Lodgetent, Double Mini Lodgetent.
Het verblijven op de Camping Village Rocchette impliceert volledige aanvaarding van deze regels. De niet-naleving kan leiden tot de oproep van of, in ernstige gevallen, uitzetting. Dit naar het oordeel van het management. Deze behoudt zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen op de artikelen die reeds onder deze verordening vallen te maken.